№ 2 (4) 2018

DOI випуску: 10.32434/2521-6406-2018-4-2


Бєляновська О.А., Литовченко Р.Д., Сухий К.М., Губинський М.В., Сухий М.П. 

Алгоритм розрахунку експлуатаційних характеристик адсорбційного регенератора теплоти та вологи

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2018-4-2-3-8

Показати більше

Бібліографічний опис: Беляновская Е.А., Литовченко Р.Д., Сухой К.М., Губинский М.В., Сухой М.П. Алгоритм расчета эксплуатационных характеристик адсорбционного регенератора теплоты и влаги // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2018. – № 2 (4). – С.3-8. DOI: 10.32434/2521-6406-2018-4-2-3-8

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2018/2/Belyanovskaya.pdf

Згорнути


Дубницький В.І., Науменко Н.Ю., Білоброва Ю.О. 

Гнучка виробничо-логістична система: модель управління складом з дефіцитом

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2018-4-2-9-17

Показати більше

Бібліографічний опис: Дубницький В.І., Науменко Н.Ю., Білоброва Ю.О. Гнучка виробничо-логістична система: модель управління складом з дефіцитом // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2018. – № 2 (4). – С.9-17. DOI: 10.32434/2521-6406-2018-4-2-9-17

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2018/2/Dubnitsky.pdf

Згорнути


Зеленцов Д.Г. 

Нейронні мережі як засіб підвищення точності та ефективності розв’язання задач оптимізації

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2018-4-2-18-26

Показати більше

Бібліографічний опис: Зеленцов Д.Г. Нейронные сети как средство повышения точности и эффективности решения задач оптимизации // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2018. – № 2 (4). – С.18-26. DOI: 10.32434/2521-6406-2018-4-2-18-26

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2018/2/Zelentsov.pdf

Згорнути


Кодола Г.М., Венєдіктов Д.В. 

Про методи динамічної побудови графічного інтерфейсу користувача на основі структури прикладної онтології

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2018-4-2-27-33

Показати більше

Бібліографічний опис: Кодола Г.М., Венєдіктов Д.В. Про методи динамічної побудови графічного інтерфейсу користувача на основі структури прикладної онтології // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2018. – № 2 (4). – С.27-33. DOI: 10.32434/2521-6406-2018-4-2-27-33

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2018/2/Kodola.pdf

Згорнути


Ляшенко О.А., Шулак В.О.

Застосування функціонально-модульного підходу до проектування підсистеми визначення збалансованого раціону харчування

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2018-4-2-34-44

Показати більше

Бібліографічний опис: Ляшенко О.А., Шулак В.О. Застосування функціонально-модульного підходу до проектування підсистеми визначення збалансованого раціону харчування // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2018. – № 2 (4). – С.34-44. DOI: 10.32434/2521-6406-2018-4-2-34-44

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2018/2/Liashenko.pdf

Згорнути


Мухін В.Є., Побережніченко В.Ю. 

Механізми групування та декомпозиції мережевих графів для підтримки експериментальних досліджень підсистем управління бізнес-процесами

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2018-4-2-45-53

Показати більше

Бібліографічний опис: Мухін В.Є., Побережніченко В.Ю. Механізми групування та декомпозиції мережевих графів для підтримки експериментальних досліджень підсистем управління бізнес-процесами // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2018. – № 2 (4). – С.45-53. DOI: 10.32434/2521-6406-2018-4-2-45-53

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2018/2/Mukhin.pdf

Згорнути


Назаренко О.М., Назаренко І.А., Бахтін В.І., Кушнаренко О.П. 

Оперативне моделювання водно-хімічного стану підприємства в умовах глобального потепління

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2018-4-2-54-59

Показати більше

Бібліографічний опис: Назаренко О.М., Назаренко І.А., Бахтін В.І., Кушнаренко О.П. Оперативне моделювання водно-хімічного стану підприємства в умовах глобального потепління // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2018. – № 2 (4). – С.54-59. DOI: 10.32434/2521-6406-2018-4-2-54-59

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2018/2/Nazarenko.pdf

Згорнути


Олевський В.І., Олевська Ю.Б. 

Стохастичне моделювання електрофорезу високомолекулярних речовин з використанням процесу Орнштейна-Уленбека

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2018-4-2-60-64

Показати більше

Бібліографічний опис: Олевський В.І., Олевська Ю.Б. Стохастичне моделювання електрофорезу високомолекулярних речовин з використанням процесу Орнштейна-Уленбека // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2018. – № 2 (4). – С.60-64. DOI: 10.32434/2521-6406-2018-4-2-60-64

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2018/2/Olevsky.pdf

Згорнути


Рахманов С.Р., Вишинський В.Т., Пача С.В.

Особливості функціонування робочої клеті автоматичного стану трубопрокатного агрегату

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2018-4-2-65-72

Показати більше

Бібліографічний опис: Рахманов С.Р., Вышинский В.Т., Пача С.В. Особенности функционирования рабочей клети автоматического стана трубопрокатного агрегата // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2018. – № 2 (4). – С.65-72. DOI: 10.32434/2521-6406-2018-4-2-65-72

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2018/2/Rakhmanov.pdf

Згорнути


Старовойтов Е.І., Козел А.Г.

Напружено-деформований стан тришарової кругової пластини, пов’язаної зі складною основою

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2018-4-2-73-80

Показати більше

Бібліографічний опис: Старовойтов Э.И., Козел А.Г. Напряженно-деформированное состояние трехслойной круговой пластины, связанной со сложным основанием // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2018. – № 2 (4). – С.73-80. DOI: 10.32434/2521-6406-2018-4-2-73-80

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2018/2/Starovoitov.pdf

Згорнути


Шелудько А.О., Коротка Л.І.

Інформаційна підсистема формалізації нечіткої інформації у прикладних задачах

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2018-4-2-81-88

Показати більше

Бібліографічний опис: Шелудько А.О., Коротка Л.І. Інформаційна підсистема формалізації нечіткої інформації у прикладних задачах // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2018. – № 2 (4). – С.81-88. DOI: 10.32434/2521-6406-2018-4-2-81-88

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2018/2/Sheludko.pdf

Згорнути


Відомості про авторів

Іменний покажчик

Обкладинка зовнішня сторона
Обкладинка внутрішня сторона
Зміст
Баюл К.В., Худяков А.Ю., Ващенко С.В., Солодкая Н.А. 

Показати більше

Бібліографічний опис: Разработка критериев выбора рациональной калибровки бандажей валковых прессов / К.В. Баюл, А.Ю. Худяков, С.В. Ващенко, Н.А. Солодкая // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.4-8.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Baiul.pdf

Згорнути

Грод І.М.  

Показати більше

Бібліографічний опис: Прогнозування чисельності окремих популяцій в одній екологічній зоні // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.9-13.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Hrod.pdf

Згорнути

Zelentsov D.G., Naumenko N.Yu., Gorbonos P.A.

Показати більше

Бібліографічний опис: Software for design systems of fuzzy control and conducting fuzzy-multiple calculations // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.14-18.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Zelentsov.pdf

Згорнути

Малявский Н.И., Журавлева О.И.  

Показати більше

Бібліографічний опис: Моделирование эффекта реологической аномалии в водных растворах аминосиликатов // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.19-24.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Maliavski.pdf

Згорнути

Муравьева И.Г., Тогобицкая Д.Н., Семенов Ю.С., Шумельчик Е.И., Белькова А.И., Белошапка Е.А. 

Показати більше

Бібліографічний опис: Интеллектуальная система поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой / Муравьева И.Г., Тогобицкая Д.Н., Семенов Ю.С. и др. // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.25-30.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Muravyova.pdf

Згорнути

Насонова С.С., Куприна Л.А., Науменко Т.С. 

Показати більше

Бібліографічний опис: Вероятностные модели эксплуатационного состояния резервуарных конструкций // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.31-36.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Nasonova.pdf

Згорнути

Немчинов С.І. 

Показати більше

Бібліографічний опис: Скінченно-елементне моделювання напружено-деформованого стану траверси гідравлічного преса // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.37-40.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Nemchynov.pdf

Згорнути

Олевский В.И., Олевская Ю.Б., Шапка И.В.  

Показати більше

Бібліографічний опис: Математическое моделирование сборки составной оболочки // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.41-47.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Olevskyi.pdf

Згорнути

Рахманов С.Р. 

Показати більше

Бібліографічний опис: Моделирование колебаний стержня оправки стана холодной пильгерной прокатки труб // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.48-55.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Rakhmanov.pdf

Згорнути

Стеблянко П.О., Дьомічев К.Е. 

Показати більше

Бібліографічний опис: Чисельне моделювання стану пружно-пластичних циліндричних тіл під дією високотемпературних навантажень // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.56-62.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Steblyanko.pdf

Згорнути

Сухой К.М., Коломиец Е.В., Сухая И.В., Беляновская Е.А. 

Показати більше

Бібліографічний опис: Алгоритм расчета эксплуатационных характеристик адсорбционного аккумулятора тепловой энергии для системы децентрализованного отопления / К.М. Сухой, Е.В. Коломиец, И.В. Сухая, Е.А. Беляновская // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.63-67.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Sukhyy.pdf

Згорнути

Терновая Е.В., Прядко Н.С.

Показати більше

Бібліографічний опис: Влияние дисперсности материалов на амплитуду акустических сигналов рабочей зоны // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.68-72.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Ternovaya.pdf

Згорнути

Us S.A., Staninа O.D. 

Показати більше

Бібліографічний опис: Location-allocation problems // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.73-79.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Us.pdf

Згорнути

Холковський Ю.Р. 

Показати більше

Бібліографічний опис: Дискретно-інтерполяційний метод моделювання багатопараметричних процесів, систем та середовищ // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.80-84.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Kholkovsky.pdf

Згорнути

Швачич Г.Г., Іващенко В.П., Іващенко О.В. 

Показати більше

Бібліографічний опис: Чисельно-аналітична концепція розв’язків прикладних задач на основі схем підвищеного порядку точності // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.85-89.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Shvachych.pdf

Згорнути

Шейкус А.Р., Левчук И.Л., Тришкин В.Я. 

Показати більше

Бібліографічний опис: Расчет характеристик парожидкостного питания при подвижном управлении процессами ректификации // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2017. – №1 (1). – С.90-96.

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Sheikus.pdf

Згорнути

Відомості про авторів
Іменний покажчик