Про журнал

Збірник праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» (далі – Збірник) є науковим виданням, в якому публікуються результати досліджень у галузі інформаційних технологій.

Його засновником є Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» Міністерства освіти і науки України.

Збірник зареєстровано 28.02.2017 р. Міністерством юстиції України як друкований засіб масової інформації (свідоцтво КВ № 22571-12471Р).

У Збірнику друкуються статті українською, російською та англійською мовами.

Редакція Збірника пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам опублікувати свої статті, а також оглядові роботи, які стосуються теоретичних та прикладних питань моделювання систем та прикладних задач, які пов’язані з використанням методів комп’ютерного моделювання.

Критеріями відбору статей є новизна і актуальність тематики.

З метою забезпечення вільного доступу світової наукової спільноти до авторських розробок, статті розміщуються на веб-сайті видання.

Редакцією Збірника ведеться активна діяльність із забезпечення представленості Збірника у провідних бібліотеках України та світу, із включення цього видання в наукометричні бази, зовнішні бібліографічні та реферативні бази даних.

Збірник наукових праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» є збірником з відкритим доступом. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному безкоштовному доступі для користувача або його/її установи.

Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або робити посилання на повні тексти статей цього Збірника, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає правилам Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

Збірник наукових праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» індексується в онлайновій міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International (ICV 2017: 36.31).

Авторські права на надруковані матеріали залишаються в авторів.

Сertificate
Копія свідоцтва

Прийом статей до збірника: щодня.
Графік виходу збірника: 2 рази на рік.
DOI: 10.32434/2521-6406

ISSN (Print): 2521-6406
ISSN (Online): 2617-6092
Транслітерована назва: Komp’ûterne modelûvannâ: analìz, upravlìnnâ, optimìzacìâ.
Скорочена назва: Komp’ût. model.: anal. upr. optim.
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22571-12471Р від 28.02.2017 р.