Рецензування

Всі статті, що публікуються у науковому журналі «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація», проходять рецензування.

Рукописи, отримані редакцією, попередньо оброблюються членами редакційної колегії стосовно відповідності наданого матеріалу цілям та задачам журналу, його науковому напряму, структурі статті та вимогам до оформлення, а також проходять перевірку на плагіат. У випадку позитивної попередньої оцінки рукопис направляється на рецензування одному або двом рецензентам, які є фахівцями у відповідній науковій галузі.

Журнал практикує процедуру подвійного сліпого рецензування: рецензенти не володіють інформацією щодо авторів рукопису, авторам редакція не повідомляє відомості стосовно тих, хто рецензує їх роботу.

Рукопис може бути відхилений редакцією без рецензування в наступних випадках:

Після рецензування редакційна колегія на підставі рекомендації(ій) рецензента (рецензентів) приймає одне з наступних рішень:

  • прийняти до публікації у представленій авторами формі;
  • опублікувати після несуттєвих корректив;
  • направити рукопис авторам на переробку (потрібні суттєві виправлення і коррективи, після яких публікація може стати можливою);
  • відхилити рукопис, але вказати авторам, що після суттєвої переробки рукопис може бути знову представлений на розгляд редакції;
  • відхилити рукопис без надання можливості переробки (як правило, якщо відсутні ознаки актуальності теми роботи для розвитку відповідної галузі науки, у випадках концептуальних наукових помилок, повної відсутності елементів наукової новизни і практичного значення, а також у разі виявлення плагіату).

Відповідальність за зміст матеріалів несе автор.