№ 1 (5) 2019

DOI випуску: 10.32434/2521-6406-2019-5-1


Бєляновська О.А., Литовченко Р.Д., Михайлов А.Г., Сухий К.М., Суха І.В. 

Алгоритм розрахунку конструктивних та експлуатаційних характеристик адсорбційного акумулятора теплової енергії відкритого типу на основі композитних адсорбентів

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2019-5-1-3-8

Show more

Bibliographic description: Бєляновська О.А., Литовченко Р.Д., Михайлов А.Г., Сухий К.М., Суха І.В. Алгоритм розрахунку конструктивних та експлуатаційних характеристик адсорбційного акумулятора теплової енергії відкритого типу на основі композитних адсорбентів // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2019. – № 1 (5). – С.3-8. DOI: 10.32434/2521-6406-2019-5-1-3-8

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2019/1/Belyanovskaya.pdf

Roll up


Єгоров Є.А., Кучеренко О.Є.

Пошук ефективної топології структурних конструкцій на основі напіввизначеної оптимізації

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2019-5-1-9-14

Show more

Bibliographic description:  Егоров Е.А., Кучеренко А.Е. Поиск эффективной топологии структурных конструкций на основе полуопределенной оптимизации // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2019. – № 1 (5). – С.9-14. DOI: 10.32434/2521-6406-2019-5-1-9-14

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2019/1/Egorov.pdf

Roll up


Зеленцов Д.Г., Денисюк О.Р.

Метод розв’язання задач оптимізації згинних стрижнів з урахуванням корозійного зносу

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2019-5-1-15-22

Show more

Bibliographic description: Zelentsov D.G., Denysiuk O.R. A method for solving problems of bending rod optimization taking corrosion into account // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2019. – № 1 (5). – С.15-22. DOI: 10.32434/2521-6406-2019-5-1-15-22

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2019/1/Zelentsov.pdf

Roll up


Коряшкіна Л.С., Бєляєв О.Р.

Визначення оптимальної кількості та місць розміщення зарядних станцій для електромобілів на території міста

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2019-5-1-23-29

Show more

Bibliographic description: Коряшкіна Л.С., Бєляєв О.Р. Визначення оптимальної кількості та місць розміщення зарядних станцій для електромобілів на території міста // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2019. – № 1 (5). – С.23-29. DOI: 10.32434/2521-6406-2019-5-1-23-29

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2019/1/Koriashkina.pdf

Roll up


Манко Г.І., Чистоклетов Є.П.

Використання інформаційної невизначеності в задачах ідентифікації

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2019-5-1-30-35

Show more

Bibliographic description: Manko G.I., Chistokletov E.P. Use of information uncertainty in identification tasks // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2019. – № 1 (5). – С.30-35. DOI: 10.32434/2521-6406-2019-5-1-30-35

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2019/1/Manko.pdf

Roll up


Никоненко О.М., Коротка Л.І.

Розпізнавання та генерація QR/bar-кодів у мобільних додатках

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2019-5-1-36-42

Show more

Bibliographic description: Nikonenko A.N., Korotka L.I. Recognition and generation of QR/bar codes in mobile applications // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2019. – № 1 (5). – С.36-42. DOI: 10.32434/2521-6406-2019-5-1-36-42

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2019/1/Nikonenko.pdf

Roll up


Олевський В.І., Олевський О.В.

Деякі особливості комп’ютерного моделювання згину пружної кругової арки з вирізом

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2019-5-1-43-53

Show more

Bibliographic description: Олевский В.И., Олевский А.В. Некоторые особенности компьютерного моделирования изгиба упругой круговой арки с вырезом // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2019. – № 1 (5). – С.43-53. DOI: 10.32434/2521-6406-2019-5-1-43-53

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2019/1/Olevskyi.pdf

Roll up


Олійник О.Ю., Тараненко Ю.К.

Розробка аналітичної моделі для розрахунку і оптимізації віброакустичного навантаження трубопроводів технологічних апаратів

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2019-5-1-54-62

Show more

Bibliographic description: Олійник О.Ю., Тараненко Ю.К. Розробка аналітичної моделі для розрахунку і оптимізації віброакустичного навантаження трубопроводів технологічних апаратів // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2019. – № 1 (5). – С.54-62. DOI: 10.32434/2521-6406-2019-5-1-54-62

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2019/1/Oliynyk.pdf

Roll up


Писарькова В.Р., Науменко Н.Ю.

Підходи кластерного аналізу до оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2019-5-1-63-69

Show more

Bibliographic description: Писарькова В.Р., Науменко Н.Ю. Підходи кластерного аналізу до оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2019. – № 1 (5). – С.63-69. DOI: 10.32434/2521-6406-2019-5-1-63-69

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2019/1/Pisarkova.pdf

Roll up


Тітова О.В., Кравець В.І., Мінакова Н.О., Чернецький Є.В., Гнатко О.М.

Математичне моделювання процесу подрібнення з одночасним сушінням матеріалу в відцентровому млині

http://dx.doi.org/10.32434/2521-6406-2019-5-1-70-74

Show more

Bibliographic description: Титова Е.В., Кравец В.И., Минакова Н.А., Чернецкий Е.В., Гнатко Е.Н. Математическое моделирование процесса измельчения с одновременной сушкой материала в центробежной мельнице // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2019. – № 1 (5). – С.70-74. DOI: 10.32434/2521-6406-2019-5-1-70-74

URL: http://kmauo.org/wp-content/uploads/2019/1/Titova.pdf

Roll up


Відомості про авторів

Іменний покажчик